VPS

Ο γιατρός του e-Shop είναι το VPS

Πολλά eshop ξεκινούν την παρουσία τους στο internet, είτε δυναμικά είτε βηματικά, αλλά λίγα φτάνουν σε ένα καλό στόχο. Αυτό που λέμε πανελλαδική εμβέλεια – πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα,  ή ακόμη καλύτερα και στο εξωτερικό. – Πως το πετυχαίνουν αυτό;