Υπηρεσία

  1. Home
  2. 3 ημέρες
  3. Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταφορά Woocommerce eshop σε νέο server

Περιγραφή

Στην υπηρεσία μεταφοράς του Woocommerce eshop σε νέο server περιλαμβάνονται:

  1. Δημιουργία πλήρες αντιγράφου ασφαλείας (αρχεία και βάση) του eshop σας.
  2. Πλήρης αντιγραφή του eshop στο νέο server.
  3. Έλεγχος λειτουργιών
  4. Δώρο ασφαλής φιλοξενίας 2μήνες σε VPS με 2GB RAM SSD NVMe.

 

  • Δεν μεταφέρονται τα mailbox
  • Όριο αρχείων μέχρι 20GB

Γλώσσες επικοινωνίας