Ποιες ιστοσελίδες εμφανίζονται πρώτες στις αναζητήσεις;

25 Μαΐου 2009

Οι ιστοσελίδες που εμφανίζονται πρώτες στις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google) όταν πληκτρολογούμε συγκεκριμένες λέξεις, εκπληρούν ορισμένα κριτήρια.

Η διαδικασία κατά την οποία διαμορφώνουμε μια σελίδα κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια λέγεται SEO.

Τι είναι το SEO; Απάντηση

Leave a Comment

Your email address will not be published.